Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grodzka 64

Arsenał Królewski
ul. Grodzka 64
31-044 Kraków
Portiernia:
12 663 18 35
Administrator:
12 663 38 18

Dostępność architektoniczna obiektu:
1. Budynek ma 3 wejścia w tym 2 dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (od podwórka przy pomocy windy platformowej dla niepełnosprawnych oraz od podwórka - winda zewnętrzna).
2. Komunikacja pionowa w budynku – 1 winda i jedna klatka schodowa. Korytarze i hol umożliwiają swobodne poruszanie się. W budynku znajdują się 3 toalety dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowane na parterze, 1. i 2. piętrze.
3. W holu głównym znajduje się portiernia, w której można uzyskać pomoc i informację.
4. Budynek ma parking, nie wydzielono miejsc postojowych dla samochodów z których korzystają osoby niepełnosprawne.
5. Obiekt jest dostępny dla osoby korzystającej z psa asystującego.
6. W UJ można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach 7:30-15:30. W celu zapewnienia lepszego komfortu tłumaczenia, należy zgłosić do Centrum Dostępności UJ zapotrzebowanie na skorzystanie z usług tłumacza z wyprzedzeniem. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Gołębia 14

ul. Gołębia 14
31-007 Kraków
Administrator:
12 663 38 18  

Dostępność architektoniczna obiektu:
1. Budynek ma 2 wejścia (główne i od strony podwórka) dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (od strony podwórka konieczność użycia szyn podjazdowych dostępnych na portierni w budynku przy ul. Gołębiej 18).
2. Komunikacja pionowa w budynku – klatka schodowa. Korytarze – wąskie przejścia, jedna toaleta dla osób z niepełnosprawnościami (wspólna dla budynków przy ul. Gołębiej 14, 16 i 18, zlokalizowana przy budynku 18).
3. W budynku nie ma portierni.
4. Budynek nie ma własnego parkingu.
5. Obiekt jest dostępny dla osoby korzystającej z psa asystującego.
6. W UJ można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach 7:30-15:30. W celu zapewnienia lepszego komfortu tłumaczenia, należy zgłosić do Centrum Dostępności UJ zapotrzebowanie na skorzystanie z usług tłumacza z wyprzedzeniem. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Gołębia 16

Collegium Opolskie
ul. Gołębia 16
31-007 Kraków
Administrator:
12 663 38 18  

Dostępność architektoniczna obiektu:
1. Budynek ma 2 wejścia (główne i od strony podwórka) dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (od strony podwórka konieczność użycia szyn podjazdowych dostępnych na portierni w budynku przy ul. Gołębiej 18).
2. Komunikacja pionowa w budynku – klatka schodowa (wąska), jedna toaleta dla osób z niepełnosprawnościami (wspólna dla budynków przy ul. Gołębiej 14, 16 i 18, zlokalizowana przy budynku 18).
3. W budynku nie ma portierni.
4. Budynek nie ma własnego parkingu.
5. Obiekt dostępny jest dla osoby korzystającej z psa asystującego.
6. W UJ można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach 7:30-15:30. W celu zapewnienia lepszego komfortu tłumaczenia, należy zgłosić do Centrum Dostępności UJ zapotrzebowanie na skorzystanie z usług tłumacza z wyprzedzeniem. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Gołębia 18

ul.Gołębia 18
31-007 Kraków
Portiernia:
12 663 13 49
Administrator:
12 663 38 18  

Dostępność architektoniczna obiektu:
1. Budynek ma 2 wejścia (wejście główne i od strony podwórka) dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
2. Komunikacja pionowa w budynku – klatka schodowa (wąska), jedna toaleta dla osób z niepełnosprawnościami (wspólna dla budynków przy ul. Gołębiej 14, 16 i 18), zlokalizowana przy budynku.
3. W holu głównym znajduje się portiernia, w której można uzyskać pomoc i informację.
4. Budynek nie ma własnego parkingu.
5. Obiekt jest dostępny dla osoby korzystającej z psa asystującego.
6. W UJ można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach 7:30-15:30. W celu zapewnienia lepszego komfortu tłumaczenia, należy zgłosić do Centrum Dostępności UJ zapotrzebowanie na skorzystanie z usług tłumacza z wyprzedzeniem. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Gołębia 20

ul. Gołębia 20
31-007 Kraków
Portiernia:
12 663 13 30
Administrator:
12 663 38 18  

Dostępność architektoniczna obiektu:
1. Budynek ma 1 wejście dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
2. Komunikacja pionowa w budynku – winda i klatka schodowa. Korytarze i hol umożliwiają swobodne poruszanie się. W budynku znajduje się 1 toaleta dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowana na 4. piętrze (dostęp: winda).
3. W holu głównym znajduje się portiernia, w której można uzyskać pomoc i informację.
4. Budynek nie posiada własnego parkingu.
5. Obiekt jest dostępny dla osoby korzystającej z psa asystującego.
6. W UJ można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach 7:30-15:30. W celu zapewnienia lepszego komfortu tłumaczenia, należy zgłosić do Centrum Dostępności UJ zapotrzebowanie na skorzystanie z usług tłumacza z wyprzedzeniem. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne.